Atpakaļ
tobago123@inbox.lv
Ziņojumi: 1
No kurienes: Madona
Pievienots 7.12.2016 17:22Atbildēt | Citēt

Konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendējam uzstādīt nelielos objektos, kur nav jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru. Konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas pamatprincips ir, ka ugunsdzēsības signalizācijas detektori tiek sadalīti pa zonām (cilpām), kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt zonu (telpu kopumu, Piemēram: 1,2,3 kabinets – zona Nr.1), kurā ir ugunsgrēks vai bojājums.
PIETEIKTIES PAKALPOJUMAM
 
 
 
 
 
PIETEIKTIES
Adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendējam uzstādīt objektos, kur jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru vai ir svarīgs paaugstināts drošības līmenis. Adrešu ugunsdzēsības signalizācijas pamatprincips ir, ka katram ugunsdzēsības signalizācijas detektoram tiek piešķirta konkrēta adrese (Piemēram: detektors 001 – telpa 15), kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt precīzi ugunsgrēka vai bojājuma vietu.
 
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzstādīšana tiek reglamentēta un to uzstādīšana Latvijā ir obligāta veicot objekta būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju noteiktām ēkām atbilstoši LBN201-10 „Būvju ugunsdrošība” 7.3. sadaļas prasībām.
 
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijassistēmu apkalpošana jāveic un apkalpošanas periodiskums jāizvēlas atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu prasībām, Ugunsdrošības noteikumu prasībām un saistošā Eiropas standarta LVS EN 54 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” prasībām.
 
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācija ir viens no būtiskākajiem argumentiem apdrošināšanas prēmijas samazinājuma.
Latvijas Reitingi
Sumanikaina.lt - Price comparison  catalog